Οδηγίες για την λειτουργία του ιστοτόπου "Αερόστατο"

Λόγω της μη υποστήριξης του Adobe Flash από τους περισσότερους φυλλομετρητές (browsers), θα πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες για την επιτυχή λειτουργία του ιστοτόπου "Αερόστατο".

  1. Απεγκαταστήστε το Adobe Flash, αν το έχετε εγκαταστημένο.
  2. Εγκαταστήστε την παλαιότερη έκδοση του Adobe Flash flashplayer32_0r0_344_win.exe. Προσοχή! Μην επιλέγετε την ενημέρωση του Adobe Flash, αν σας ζητηθεί.
  3. Εγκαταστήστε την τελευταία έκδοση του φυλλομετρητή (browser) Pale Moon

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο "Αερόστατο" μέσα από τον φυλλομετρητή "Pale Moon".Ο υπολογιστής θα σας προτείνει πολύ συχνά να εγκαταστήσετε το Adobe Flash. Αν το κάνετε, δεν θα έχετε πρόσβαση στο Αερόστατο.